Όροι και προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο lehka-strava.com

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστοτόπου lehka-strava.com που βρίσκεται στη διεύθυνση lehka-strava.com.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο lehka-strava.com εάν δεν συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης, καθώς και για όλες τις συμφωνίες: "Πελάτης", "εσείς" και "σας" σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε άτομο που επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας μας. "Εταιρεία", "εμείς", και "μας" αναφέρονται στην Εταιρεία μας. "Μέρος", "μέρη" ή "εμείς" αναφέρονται τόσο στον πελάτη όσο και σε εμάς. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της διαδικασίας παροχής βοήθειας στον πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη σε σχέση με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από την Εταιρεία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, με κεφαλαίο ή/και αυτός/αυτή ή αυτοί θεωρείται ότι είναι εναλλάξιμες και συνεπώς αναφέρονται στο ίδιο πράγμα.

Cookie
Χρησιμοποιούμε cookies. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδας μας lehka-strava.com συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της lehka-strava.com.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη και κάθε επίσκεψη του. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο μας για την σωστή λειτουργία ιστοτόπου σε ορισμένες τομείς και για τη διευκόλυνση της εμπειρίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστές μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τα cookies.

Άδεια
η lehka-strava.com ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό του ιστοτόπου της lehka-strava.com. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε υλικό από τον ιστότοπο της lehka-strava.com για προσωπική σας χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται:

 • να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο lehka-strava.com;
 • να το πωλείτε καθώς και να το παρέχετε σε τρίτα πρόσωπα lehka-strava.com;
 • να αναπαράγετε ή να αντιγράφετε οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο lehka-strava.com;
 • Το περιεχόμενο του ιστοτόπου lehka-strava.com.

Οι ενότητες αυτού του ιστοτόπου παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να μοιράζονται απόψεις και πληροφορίες σε συγκεκριμένους τομείς. Η lehka-strava.com δεν φιλτράρει, δεν επεξεργάζεται και δεν ελέγχει τα σχόλια πριν από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και την γνώμη της lehka-strava.com, των εκπροσώπων της ή/και των συνεργατών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και την γνώμη του ατόμου που δημοσιεύει τις δικές του απόψεις και γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η lehka-strava.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία ή δαπάνη που προκλήθηκε ή/και προέκυψε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και της δημοσίευσης ή/και της εμφάνισης οποιωνδήποτε σχολίων στον παρόντα ιστότοπο.

H lehka-strava.com διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί τυχόν Σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Εγγυάστε και συμφωνείτε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε σχόλια στην ιστοσελίδα μας και διαθέτετε όλες τις απαραίτητες άδειες και δικαιώματα για να το κάνετε;
 • Τα σχόλια δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων τρίτων;
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής;
 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση ή την προώθηση εμπορικών ή προσωπικών δραστηριοτήτων ή για την εκπροσώπηση εμπορικών ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν παρέχετε στη lehka-strava.com μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης και επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να τροποποιούν τα Σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, τύπο ή μέσο.

Υπερσύνδεσμος στο υλικό μας
Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες;
 • μηχανές αναζήτησης;
 • ειδησεογραφικοί οργανισμοί;
 • οι εταιρείες ηλεκτρονικών καταλόγων μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων εταιρειών- και;
 • διαπιστευμένων εταιρειών, με εξαίρεση τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τα φιλανθρωπικά κέντρα και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία δεν μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας.

Οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα, στις δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες στον ιστότοπο τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω σύνδεσμος (α) δεν είναι παραπλανητικός με οποιονδήποτε τρόπο- (β) δεν υπονοεί ψευδή χορηγία ή έγκριση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του- (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του συνδεδεμένου ιστότοπου.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • Κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές ή/και τις επιχειρήσεις;
 • ιστότοποι της κοινότητας dot.com;
 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις;
 • διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων;
 • Διαδικτυακές πύλες;
 • λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες- και;
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα δεχτούμε τα αιτήματα συνδέσμων από αυτούς τους οργανισμούς, εάν διαπιστώσουμε ότι (α) ο σύνδεσμος δεν είναι δυσμενής για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας, (β) ο οργανισμός δεν έχει δυσμενή σχέση μαζί μας, (γ) το όφελος για εμάς από την προβολή του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την έλλειψη πραγματικών kilobytes και (δ) ο σύνδεσμος συνδέεται με γενικές πληροφορίες της πηγής.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα υπό την προϋπόθεση ότι ο σύνδεσμος (α) δεν είναι με κανέναν τρόπο παραπλανητικός- (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του- και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου στον οποίο επισυνάπτεται το απόσπασμα.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στη ενότητα 2 και επιθυμείτε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας email στο wahrend-kilos. Γράψτε το όνομά σας, την ονομασία του οργανισμού, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου σας, έναν κατάλογο των διευθύνσεων URL από τις οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας και έναν κατάλογο των διευθύνσεων URL των ιστοτόπων μας στους οποίους θα θέλατε να συνδεθείτε. Περιμένετε απάντηση εντός 2-3 εβδομάδων.

Οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με το όνομα της εταιρείας μας;
 • ή χρησιμοποιώντας ένα Uniform Resource Locator;
 • ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη περιγραφή του συνδεδεμένου ιστότοπού μας που είναι κατάλληλη στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Η χρήση του λογότυπου lehka-strava.com ή άλλου καλλιτεχνικού στοιχείου δεν επιτρέπεται για συνδέσμους που δεν έχουν άδεια χρήσης εμπορικού σήματος.

IFRAME
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλαισίων γύρω από τις ιστοσελίδες μας που μοιάζουν την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη και γραπτή άδειά μας.

Ευθύνη για το περιεχόμενο
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς. Κανένας ιστότοπος δεν θα πρέπει να περιέχει συνδέσμους που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως δυσφημιστικοί, άσεμνοι ή εγκληματικοί ή που παραβιάζουν με άλλο τρόπο τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Το απόρρητό σας
διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας
Διατηρούμε τα δικαιώματα
Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οποιουσδήποτε συνδέσμους ή συγκεκριμένες αναφορές στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως οποιουσδήποτε συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική μας ανά πάσα στιγμή. Με τη σύνδεση με τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να τηρείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας
Εάν βρείτε έναν σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικό για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να μας ενημερώσετε. Θα εξετάσουμε το αίτημα σας για την αφαίρεση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε άμεσα στον χρήστη.

Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο, ούτε εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση να διατηρούμε τον ιστότοπο διαθέσιμο ή να διατηρούμε το υλικό του δικτυακού τόπου ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθύνης
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις σε σχέση με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν μπορεί:

 • να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη;
 • να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση;
 • να περιορίσει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία;
 • να αποκλείσει οποιαδήποτε ευθύνη μας ή σας που δεν μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης στην παρούσα ενότητα και σε άλλα σημεία της παρούσας Αποποίησης: (α) διέπονται από την προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις ευθύνες που έχουν σχέση με την παρούσα Αποποίηση, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που εμφανίζονται λόγω της σύναψης της σύμβασης, αδικοπραξίας και παράβασης νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες σε αυτόν ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους.